IQ سوم ابتدایی

38,000 تومان

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت درمحل

a

ضمانت برگشت

تحویل اکسپرس

توضیحات

گزیده ای از IQ سوم ابتدایی

 

زهرا ، آرمان و بهار، سه فرزند خانواده هستند. اگر از نظر قد، زهرا بزرگتر از بهار باشد ، کدام گزینه درست است؟

1) زهرا از بهار کوچکتر است          2) بهار از ارمان بزرگتر است

3) بهار از زهرا بزرگتر است          4) زهرا از همه بزرگتر است

X