کتاب واژگان جامع زبان انگلیسی دهم سری نارنجک

6,500 تومان

سنجش

هر ساله حدود 7 تست از تست‌های درس زبان انگلیسی در کنکور به‌طور مستقیم به واژگان اختصاص‌ یافته است، علاوه بر این تعدادی دیگر از تست‌های کنکور به‌طور غیرمستقیم با این مبحث مرتبط است.