کتاب علوم دوم سری راهنمای والدین

10,000 تومان

سنجش

«مجموعه کتاب‌های همیار با معلم، همراه با خانواده» به‌منظور راهنمایی والدین محترم از اهداف، محتوا، چگونگی آموزش و آزمون کتاب‌های درسی منتشر شده است تا بتواند اولیای گرامی را در این مسیر با توجه به هدف‌هایی که در زیر به آن اشاره شده، کمک نماید.