کتاب ریاضی دوم سری تلاش

15,000 تومان

سنجش

در کتاب پیش‌رو با در نظر گرفتن رویکرد یاددهی – یادگیری، موقعیت‌هایی متنوع بر اساس سبک‌های یادگیری کلامی تصویری و دست‌ورزی برای دانش‌آموزان فراهم‌شده است.