کتاب دزيره اثر آن ماري سلينکو

داستان زندگي ناپلئون، يکي از پديده هاي نادر و اعجاب انگيز تاريخ بشريت را تاريخ نويسان، پژوهشگران و نويسندگان به نامي چون آکادميسين تارله، اميل لودويکو بسياري ديگر نوشته اند،ولي انچه نويسنده کوچک و گمنامي به نام آن ماري سلينکو نوشته، سواي همه اينهاست…..

دسته: برچسب: انتشارات

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت درمحل

a

ضمانت برگشت

تحویل اکسپرس

توضیحات

داستان زندگي ناپلئون، يکي از پديده هاي نادر و اعجاب انگيز تاريخ بشريت را تاريخ نويسان، پژوهشگران و نويسندگان به نامي چون آکادميسين تارله، اميل لودويکو بسياري ديگر نوشته اند،ولي انچه نويسنده کوچک و گمنامي به نام آن ماري سلينکو نوشته، سواي همه اينهاست…..

توضیحات تکمیلی

انتشارات

X