کتاب جامع تیزهوشان سوم دبستان

24,000 تومان

کتاب جامع تیزهوشان سوم دبستان در سایت سرای کتاب قابل تهیه میباشد.

 

سنجش

کتاب شامل : ریاضی / علوم / فارسی می باشد.

فهرست مطالب :

علوم

درس 1 : زنگ علوم

درس 2 : خوراکی ها

درس 3 : مواد اطراف ما

درس 4 : اندازه گیری مواد

درس 5 : آب ماده ی با ارزش

و..