میکرو طلایی عکس و مکث زیست کنکور

میکرو طلایی عکس و مکث زیست کنکور در سایت سرای کتاب قابل تهیه میباشد.

 

49,000 تومان

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت درمحل

a

ضمانت برگشت

تحویل اکسپرس

توضیحات

گزیده ای از کتاب میکرو طلایی عکس و مکث زیست کنکور

  • مراحل تقسیم میتوز 

تقسیم میتوز به ترتیب شامل پروفاز(پیش چهر)، پرومتافاز، متافاز (پس چهر)، آنافاز(پسین چهر) و تلوفاز (واپسین چهر) میباشد. در تمام مراحل قبل از تقسیم هسته یعنی اینترفاز پوشش هشته دیده میشود.

X