فیزیک3ریاضی

45,000 تومان

فیزیک3ریاضی به نویسندگی فرید شهریاری در سایت سرای کتاب قابل تهیه میباشد.

سنجش

مهم ترین بخش فیزیک پایه برای کنکور سراسری همین فیزیک3است.

در این کتاب با اراعه ی بیش از یک هزار و صد پرسش چهارگزینه ای

پوشش کاملی بر فیزیک 3داده ایم.این تست ها شامل آرشیو کاملی از کنکورهای سراسری

گذشته گلچینی از تست های آزمون های سازمان سنجش و دانشگاه

آزاد به همراه تست های تالیفی استاندارد هستند.