فیزیک پیش دانشگاهی-جلد اول

55,000 تومان

فیزیک پیش دانشگاهی-جلد اول به نویسندگی نادری نژاد-آهنگر در سایت سرای کتاب قابل تهیه میباشد.

سنجش

آوردن تست های مکمل مفهومی:

هدف از  آوردن این تست ها عمیق تر بررسی کردن

مفاهیم تست های مطرح شده در کنکور های اخیر است

و اغلب هدف آن است که از یک نگاه جدید این تست ها را

تحلیل کرده باشیم.