فارسی 3 سوم دبستان کارپو چینو

17,000 تومان

فارسی 3 سوم دبستان کارپو چینو در سایت سرای کتاب قابل تهیه میباشد.

 

سنجش

فهرست مطالب :

درس اول : محله ی ما

درس دوم : زنگ ورزش

درس سوم : آسمان آبی ، طبیعت پاک

درس چهارم : آواز گنجشک

درس پنجم : بلدرچین و برزگر

درس ششم : فداکاران

درس هفتم : کار نیک

و…