علوم 3 سوم دبستان کارپوچینو

20,000 تومان

علوم 3 سوم دبستان کارپوچینو به نویسندگی مصطفی خلیل زاده – مرضیه غلامی در سایت سرای کتاب قابل تهیه میباشد.

 

سنجش

فهرست مطالب :

درس 1 : زنگ علوم

درس 2 : خوراکی ها

درس 3 : مواد اطراف ما

درس 4 : اندازه گیری مواد

درس 5 : آب ماده ی با ارزش

درس 6 : زندگی ما و آب