شیمی جامع-جلد اول

35,000 تومان

شیمی جامع-جلد اول به نویسندگی احمدی-ایزدی-کریمی در سایت سرای کتاب قابل تهیه میباشد.

سنجش

کتاب شیمی جامع گج برگرفته از چهار کتاب شیمی است.

چنان چه چهار کتاب نامبرده را تهیه کرده اید نیازی به تهیه ی

مجدد این کتاب ندارید.