زیست شناسی پایه دهم و یازدهم سه سطحی قلم چی

18,000 تومان

ویژگی های کتاب:

این امکان را فراهم میکند که مخاطب بتواند برای شناخت بهتر خود جایگاهش را با دیگران مقایسه کند.

شامل سوال های چالشی که باعث افزایش انگیزه و اعتماد به نفس شما میشود

زیست شناسی پایه قلم چی (دهم و یازدهم)

سنجش
ویژگی های کتاب:

این امکان را فراهم میکند که مخاطب بتواند برای شناخت بهتر خود جایگاهش را با دیگران مقایسه کند.

شامل سوال های چالشی که باعث افزایش انگیزه و اعتماد به نفس شما میشود