ریاضی 3 سوم دبستان کارپوچینو

24,000 تومان

ریاضی 3 سوم دبستان کارپوچینو به نویسندگی علیرضا رئیسی امجد – اعظم شمس در سایت سرای کتاب قابل تهیه میباشد.

 

سنجش

فهرست مطالب کتاب ریاضی 3 سوم دبستان کارپوچینو :

 

فصل 1 : الگو ها
فصل 2 : عددهای چهاررقمی
فصل 3 : عددهای کسری
فصل 4: ضرب و تقسیم