دیکته تصویری الفبای فارسی اول

20,000 تومان

سنجش

همان‌طور که می‌دانید آموزش کودکان در سال‌های ابتدایی تحصیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌طورکلی آموزش در سال‌های اولیه‌‌ی دبستان نقش مهم و سرنوشت سازی در آینده‌ی کودکان ایفا می‌کند. این کتاب تصویری باهدف برآورده ساختن نیاز مربیان و اولیای گرامی در امر آموزش کودکان و نوآموزان تألیف شده است.