خط فکری زبان انگلیسی دوازدهم

خط فکری زبان انگلیسی دوازدهم در سایت سرای کتاب قابل تهیه میباشد.

 

37,000 تومان

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت درمحل

a

ضمانت برگشت

تحویل اکسپرس

توضیحات

گاهی اوقات فاعل جمله یی ما اهمیت یندارد و در واقع مفعول جمله نسبت به فاعل اهمیت بیشتری دارد. در این حالت، مفعول به ابتدای جمله می آید و جمله همراه با حرف اضافه by در انتهای جمله به کار می رود.

X