خط فکری زبان انگلیسی دهم

32,000 تومان

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت درمحل

a

ضمانت برگشت

تحویل اکسپرس

توضیحات

گزیده ای از کتاب خط فکری زبان انگلیسی دهم

 

  •  کاربرد will و be going to و تفاوت این دو ساختار 

برای زمان آینده، هم می توان از ساختار will و هم می توان از ساختار be going to استفاده کرد اما نه همیشه. بین این دو ساختار از نظر معنایی تفاوت هایی وجود دارد که گاهی اوقات تنها یکی از این دو ساختار کاربرد دارد. در واقع تفاوت این دو ساختار بیش تر در زمان تصمیم گیری است.

X