آخرین دیدگاه‌ها
دو حرفه برتر مربوط به کتاب

دو حرفه برتر مربوط به کتاب

دو حرفه برتر مربوط به کتاب:

آیا کتاب را دوست دارید و کتابخانه ای دارید که دوست دارید آنرا پر از کتاب های متنوع  کنید؟

قفسه های انبا شته از کتاب های گوناگون که با دیدن آن جانی تازه پیدا می کنید .

درست است شما عاشق کتاب هستید ، و عنوان کتاب خوان را به شما می دهند .

شما کتابشناسی و مطالعه را دوست دارید . بسیاری از حرفه ها با کتاب ارتباط نزدیکی دارند.

مشاغل زیادی هستند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به کتاب مربوط می شوند .

در واقع ، این شیء ساده نیاز به مداخله چندین تجارت و مشاغل زیادی  دارد .

، کتاب ، زندگی کاملی دارد و از چند مرحله ساخته شده  است .

طرح   اولیه  آن ، ساخت، بازاریابی ، فروش و گاهی مرگ آن ، چون ممکنه کاملا فراموش شود  .

با اینکه خواندن همچنان محبوب همگان است با این حال  باید توجه داشته باشید این بخش از تجارت فروش سالانه خوبی در سال های اخیر نداشته است .

در این تجارت فقط شور و اشتیاق شما به کتاب است که این راه را دنبال می کنید .

شاید اولین چیزی که برای نوشتن یک کتاب نیاز داریم نویسنده است  .

بدون او ، کتاب وجود نخواهد داشت.

حرفه نوشتن با ظهور تکنولوژی های جدید بسار راحت و سریع شده است .

داستان های علمی ، عاشقانه ، پلیسی ، جوانان ، تاریخ و … او انتخاب های گونا گونی دارد و می تواند در ژانر خاصی تخصص یابد .

کار او نوشتن داستان است.

اما نه فقط نوشتن  ، باید بتواند هرچه بیشتر خواننده را به خود جلب کند ، آنها را معتاد کند و باعث شود که بخواهند داستانهای دیگر توسط همین نویسنده را بخوانند.

قبل از آن ، او تحقیقات زیادی انجام داده است  تا داستانی معتبر و منسجم به دست بیاورد و یا به الهام شود .

وی معمولاً برای انتشار کتاب  های خود با یک انتشارات در ارتباط است  .

روحیه تخیلی  و خلاق داشته باشید، زیرا نویسنده برای ایجاد متن های خود به آن نیاز دارد .

داشتن قلم زیبا: دانستن نحوه نوشتن به معنای دانستن چگونگی گفتن یک داستان نیست.

مهمترین چیز این    است که بتوانید از زبان مادری و فرهنگ خود برای جذابیت آن استفاده کنید .

داشتن سبک خاص خود: شما داستان یک نویسنده را با روش نگارش او تشخیص می دهید . در واقع  این     علامت تجاری وی است .

بسیاری از نویسندگان مشهور به صورت ذاتی وغریزی می نویسند چنانچه فقط اشتیاق به نوشتن تنها دلیل آنها برای نوشتن و اشتیاق به این حرفه  است  .

این ناشران هستند که نویسنده ناشناس را به یک ستاره ادبی سوق می دهند.

بخشی از کار او پیدا کردن نویسنده جدید برای آینده است ، کسی که بیشترین کتاب را به فروش برساند .

و همچنین ارتباط مستقیمی بین نویسنده و انتشاراتی است که برای آن کار می کند.

دو حرفه برتر مربوط به کتاب

X